Ubranie dla automatycznego spawacza UR

  • przystosowanie do pracy w wysokich temperaturach,
  • materiał osłaniający jest niepalny, chroni przed ogniem, odpryskami iskier itp,