Branże w których każdego dnia optymalizujemy procesy

Branża mięsna

Branża wytwarza produkty, które zaspakajają podstawowe potrzeby, posiada wielorakie zapotrzebowanie na technologie z obszaru automatyki i robotyki. Producenci, którzy inwestują w nowoczesne rozwiązania otrzymują w zamian: wzrost wydajności, eliminacje tzw. „wąskich gardeł” bezpieczeństwo, higienę, kontrolę jakości, opcje śledzenia produktu, mniejszą ilość wykorzystanego miejsca w firmie, skrócenie czasu produkcji oraz zyskanie większego prestiżu zakładu.

Branża drobiarska

Jako producent drobiu Polska w UE to jeden z największych liderów. Sektor ten obecnie w dużej mierze skupia się na integracji różnych przyczółków. Taka konsolidacja pozwala stawiać czoła nowym wyzwaniom jakie ciągle stawia rynek. Przede wszystkim sektor stawia na inwestycje które rozwijają stopień zaawansowania parku maszynowego.  Automatyzując lub robotyzując końcówki linii produkcyjnych wprowadza wielkoformatowe pakowanie oraz paletyzacje. Tego typu działania są niezbędne aby utrzymać  konkurencyjność, obecne tempo, wielkość i jakoś produkcji które pozwoli pozostać dalej na tak wysokim poziomie.

Branża mleczarska

Priorytety dla branży z dziedziny rozwiązań jakie daje automatyzacja to wprowadzenie: systemów transportu wewnątrzzakładowego, paletyzacji, pakowania produktów do różnorodnych opakowań zbiorczych jakie wymagają odbiorcy oraz odpowiedniego magazynowania gotowych produktów oczekujących na wysyłkę. Są to podstawowe warunki aby utrzymać dużą skale produkcji a co za tym idzie utrzymanie konkurencyjności na obecnym rynku.

Branża FMCG

W tym sektorze innowacje i rozwój wytwarzania produktów kreują prezesi, dyrektorzy produkcji i dyrektorzy techniczni. Wszyscy, którzy piastują wymienione stanowiska jednomyślnie podkreślają podstawowe zalety jakie daje automatyzacja i robotyzacja. Są to: zwiększona wydajność, zoptymalizowanie kosztów, wystandaryzowana jakość, precyzja w opomiarowaniu, zapewnienie ciągłości produkcji, duża powtarzalność i dokładność.

Branża meblarska

Nasz kraj to eksporter mebli, który znajduje się w czołówce na świecie. Chcąc utrzymać się na tak wysokim poziomie potrzebne są inwestycje związane z wprowadzaniem innowacji. Statystyki z 2013 roku pokazały, że średnia ilość robotów versus 10tyś. pracowników wynoszą: Świat 58, Niemcy 273, Polska 18. Wydajność i elastyczność to podstawowe miary które określają konkurencyjność w tej branży. Jest to tylko potwierdzenie jak bardzo potrzebne są inwestycje w obszarze automatyzacji.

Branża E-Commerce

W obecnych czasach to właściwie synonim rozwoju. Zwiększająca się liczba świadomych klientów korzystających z wirtualnych zakupów, stawia branży coraz większe wyzwania. Działając w omawianym sektorze aby sprostać wyzwaniom nie można przejeść obojętnie obok powszechnego dziś zagadnienia jakim jest „Przemysł 4.0”

Branża magazynowa

Obserwując rozwinięte zachodnie gospodarki wiemy doskonale, że nasz rodzimy sektor logistyczny jest właściwie skazany na wprowadzenie automatyzacji, robotyzacji procesów intra logistycznych. Główne obszary, które potrzebują inwestycji to: automatyczne strefy składowania, automatyczne systemy transportu wewnętrznego a także coraz częściej automatycznego systemu komplementacji zamówień.