Automatyzacja przemysłowa - automatyzacja i robotyzacja - INNTEC

Slide Innowacje
w technologii

Automatyzacja
dla przedsiębiorstw

Pomagamy w realizacji inwestycji z dziedziny automatyzacji oraz robotyzacji. W obecnych realiach to konieczność.

Staramy się, aby stopa zwrotu z inwestycji wynosiła od 1 do 2,5 roku. Pracujemy tak, aby korzyści z inwestycji były widoczne w pierwszym roku od wdrożenia.

Dlaczego warto inwestować w automatyzację?

Nie sprzedajemy rozwiązań „z pudełka”, wdrożenia INNTEC poparte są rzeczową analizą procesów i danych, a także twardą kalkulacją finansową opłacalności.

Łączymy kompetencje operacyjne i wykonawcze: projektujemy, produkujemy i konfigurujemy kompletne linie do automatyzacji, robotyzacji.

Urządzenia konstruujemy i  budujemy pod indywidualne potrzeby. Opieramy się na najlepszych podzespołach.

Jako osoby stanowiące w przeszłości kadrę zarządzającą firm produkcyjnych i handlowych, potrafimy doskonale „wejść” w sytuację naszych Klientów, dzięki czemu rozumiemy biznes, jego uwarunkowania i perspektywy.

Słuchamy naszych Klientów, oferujemy rozwiązania na miarę ich aktualnych i przyszłych potrzeb, z uwzględnieniem planów rozwojowych, zasobów organizacyjnych oraz finansowych.

Automatyzacja i robotyzacja

  • magazyny i linie produkcyjne
  • procesy i stanowiska pracy
  • konfekcjonowanie towarów i produktów
  • paletyzacja i przepakowywanie towarów
  • robotyzacja produkcji
  • logistyka wewnątrzprzemysłowa

NASI KLIENCI