Zarząd

KAMIL CEGLIŃSKI
Prezes, Dyrektor Zarządzający

kamil.ceglinski@inntec.biz

+ 48 695 815 070

Praktyk optymalizacji procesów i kontrolingu w oparciu o liczby i mierzalne efekty. Tworząc koncepcje dla klientów skupia się głównie na maksymalizacji ekonomicznej korzyści, ergonomii pracy i zachowaniu elastyczności procesu. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (technologie informatyczne w biznesie).

ALEKSANDRA LEWANDOWSKA
Asystent Zarządu

aleksandra.lewandowska@inntec.biz

+48 781 850 026

Praca Asystentki Zarządu to nie tylko świetny kontakt z pracownikami i klientami, ale również odpowiednia motywacja i wiedza. Pomaga mi w tym dobra organizacja pracy, gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz zaangażowanie w powierzone mi obowiązki.