Zarząd

BOGUSŁAW STRZEŚNIEWSKI
Prezes

ALEKSANDRA LEWANDOWSKA
Asystent Zarządu

aleksandra.lewandowska@inntec.biz

+48 781 850 026

Praca Asystentki Zarządu to nie tylko świetny kontakt z pracownikami i klientami, ale również odpowiednia motywacja i wiedza. Pomaga mi w tym dobra organizacja pracy, gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz zaangażowanie w powierzone mi obowiązki.