Audyt procesu produkcyjnego

Oferujemy kompleksowe wsparcie w rożnym zakresie obszaru magazynu i logistyki wewnątrzzakładowej. Wspólnie z klientem poszukujemy rozwiązań w obniżaniu kosztów magazynowych, stworzeniem projektu infrastruktury magazynowej, procesami magazynowymi, określeniem wymagań dla systemu informatycznego.

Skupiamy się na:

  • analizie przepływu informacji i towaru wewnątrz logistyki firmy,
  • odkrywaniu potencjału oszczędności przez zwiększenie efektywności poszczególnych procesów,
  • ocenie biznesowo-funkcjonalnej inwestycji w automatyzację czy robotyzację z dostarczeniem podstaw do podejmowania trafnych decyzji biznesowych z podaniem planów koncepcyjnych oraz określeniem ROI – stopy zwrotu z inwestycji,
  • dostarczeniu kluczowych wytycznych, które ujmują potrzeby dalszego rozwoju firmy.