Konstruktorzy, automatycy 
i robotycy

DANIEL KRAŚNIEWSKI
Konstruktor