Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest INNTEC Sp. Z o.o. Sp. K. Siedziba: NOWA BIAŁA 34AA; 09-411 BIAŁA; pow. Płocki („Administrator”). Dane kontaktowe Administratora: sekretariat@inntec.biz
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu dostarczania Pani/Panu treści o charakterze marketingowym w postaci newslettera, oferty handlowej Administratora, informacji o organizowanych przez Administratora wydarzeniach oraz przeprowadzania badań satysfakcji klienta – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia procesów IT, wsparcia procesów marketingowych, a także doręczania korespondencji i niszczenia dokumentacji.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia z Panią/Panem korespondencji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych; cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu jej wycofania,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu dostarczania Pani/Panu treści marketingowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
 3. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.