Manipulatory

Manipulatory używane w produkcji usprawniają następujące procesy:  podnoszenie , obracanie, przenoszenie, pozycjonowani. Efekty jakie uzyskujemy dzięki manipulatorom to: zwiększenie wydajności, precyzji oraz bezpieczeństwa Podstawowym przeznaczenie tych urządzeń jest środowisko pracy powtarzającej się cyklicznie.

Najczęściej tryb omawianej pracy jest w długich okresach czasowych co dla człowieka stanowi dużą uciążliwość a także stwarza przez swą monotonność niebezpieczeństwa. Świetnie radzą sobie z przedmiotami o dużej wadze, oraz nieregularnych kształtach i gabarytach, niewygodnych do uchwycenia. Manipulatory stosuje się w/w powodów, w szerokim obszarze przemysłu w wielu branżach. Pokazane w materiale filmowym urządzenia to przykłady z obszaru przemysłu spożywczego.

MANIPULATORY

Rodzaje manipulatorów jakie możesz włączyć do pracy:

  • obrotnice opakowań jednostkowych,
  • obrotnice opakowań zbiorczych,
  • skrzyżowania,
  • sortery,
  • spychacze,
  • zapory

Pobierz wybraną kartę produktu:

Obracanie – liniowanie
Obracanie poziome