Chwytaki

Chwytak jest niezbędnym wyposażeniem jednostki kinematycznej maszyny manipulacyjnej wykonującej w procesie produkcyjnym zadanie transportowe. Zadanie transportowania obiektu przez maszynę manipulacyjną składa się z trzech elementarnych czynności:

  • pobrania obiektu,
  • trzymania obiektu w trakcie jego transportowania,
  • uwolnienia obiektu w miejscu docelowym.

CHWYTAKI

  • mechaniczne,
  • pneumatyczne,
  • sekcyjne.

Pobierz kartę produktu:

Chwytaki – system pobierania