FMCG - INNTEC

Branże w których każdego dnia optymalizujemy procesy

Branża FMCG

W tym sektorze innowacje i rozwój wytwarzania produktów kreują prezesi, dyrektorzy produkcji i dyrektorzy techniczni. Wszyscy, którzy piastują wymienione stanowiska jednomyślnie podkreślają podstawowe zalety jakie daje automatyzacja i robotyzacja. Są to: zwiększona wydajność, zoptymalizowanie kosztów, wystandaryzowana jakość, precyzja w opomiarowaniu, zapewnienie ciągłości produkcji, duża powtarzalność i dokładność.