Automatyzacja branży mleczarskiej - INNTEC

Mleczarska – priorytety dla branży z dziedziny rozwiązań jakie daje automatyzacja to wprowadzenie: systemów transportu wewnątrzzakładowego, paletyzacji, pakowania produktów do różnorodnych opakowań zbiorczych jakie wymagają odbiorcy oraz odpowiedniego magazynowania gotowych produktów oczekujących na wysyłkę. Są to podstawowe warunki aby utrzymać dużą skale produkcji a co za tym idzie utrzymanie konkurencyjności na obecnym rynku.

PROCES MIKSOWANIA I SORTOWANIA <ZOBACZ>

AUTOMATYZACJA BRANŻY MLECZARSKIEJ