Automatyzacja branży mięsnej - INNTEC

Mięsna – branża wytwarza produkty, które zaspakajają podstawowe potrzeby, posiada wielorakie zapotrzebowanie na technologie z obszaru automatyki i robotyki. Producenci, którzy inwestują w nowoczesne rozwiązania otrzymują w zamian: wzrost wydajności, eliminacje tzw. „wąskich gardeł” bezpieczeństwo, higienę, kontrolę jakości, opcje śledzenia produktu, mniejszą ilość wykorzystanego miejsca w firmie, skrócenie czasu produkcji oraz zyskanie większego prestiżu zakładu.

PROCES LOGISTYKI WEWNĄTRZ-ZAKŁADOWEJ <ZOBACZ>

AUTOMATYZACJA BRANŻY MIĘSNEJ