Automotive - INNTEC

Automotive – Branża automotive w Polsce stanowi drugą siłę po branży spożywczej pod względem wielkości produkcji. Trend jest ciągle wzrostowy ale aby to utrzymać niezbędne są inwestycje w nowoczesne rozwiązania które zautomatyzują produkcje. Przyszłość branży pokazuje nam porównanie z innymi krajami. Wskaźnik gęstości zrobotyzowania branży wynosi w naszym kraju 103 roboty na 10tyś pracowników gdzie w Czechach 325, Słowacji 709 światowym liderem jest Japonia z wynikiem1414. Jak widać aby osiągnąć lepszą wydajność, optymalizacje kosztów oraz jakość produkcji, postęp w automatyzacji produkcji omawianej branży jest nieodzowny.

AUTOMATYZACJA BRANŻY AUTOMOTIVE