Automatyzacja procesów i stanowisk pracy

Prężnie rozwijająca się sytuacja na rynku produkcyjnym skłania właścicieli firm oraz inwestorów do wykorzystywania nowych i innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają pracę. Aby mogły one w pełni spełniać swoją funkcję, muszą być zaprojektowane pod potrzeby przedsiębiorstwa, uwzględniając jednocześnie wszystkie jej zasoby, branżę i infrastrukturę. Jako firma znająca potrzeby różnorodnych sektorów produkcyjnych, oferujemy sprawdzone rozwiązania automatyzacyjne.

Czym jest automatyzacja produkcji?

Automatyzacja procesu produkcji to działanie mające na celu wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie udziału maszyn w procesach produkcyjnych. Wiąże się ona z jednoczesnym ograniczeniem udziału pracy ludzkiej, odciążającym pracownika. Automatyzacja procesów produkcyjnych polega również na przejmowaniu przez maszyny zadań wymagających dużej precyzji oraz dokładności, a także procesów ciężkich i monotonnych. Zwiększa to wydajność produkcji oraz optymalizuje jej koszty. Nasza firma oferuje usługi z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych i stanowisk pracy dla wielu branż. Specjalizujemy się głównie w branży mięsnej i drobiarskiej, mleczarskiej, meblarskiej, magazynowej, e-commerce oraz FMCG. W trosce o zapewnianie najlepszych rozwiązań dla państwa firmy, gwarantujemy gruntowną analizę oraz indywidualne planowanie automatyzacji produkcji, a także jej właściwe wdrożenie. Automatyzacja procesów przemysłowych wymaga dużej elastyczności i dostosowania linii produkcyjnych do wymagań klienta oraz jego możliwości. Należy uwzględnić m.in. infrastrukturę oraz gabaryty hali produkcyjnej, ilość operatorów oraz wydajność procesu, a także budżet, jaki został przeznaczony na modernizację prac.

Na czym polega optymalizacja stanowisk pracy?

Automatyzacja przepływu masy z magazynu przez produkcję, po pakownie i spedycję wymaga również analizy i optymalizacji stanowisk pracy. Polega ona przede wszystkim na dostosowaniu środowiska pracy do potrzeb pracownika, gwarantując poprawę produktywności pracownika. Zapobiega więc ona wykonywaniu zbędnych czynności i ruchów, przez co ogranicza koszty produkcji. Prawidłowo zoptymalizowane stanowisko pracy zwiększa dodatkowo komfort wykonywanych czynności oraz minimalizuje absencję chorobową związaną ze schorzeniami układu ruchowego.

Zalety automatyzacji procesów produkcji

Automatyzacja wytwarzania niesie ze sobą szereg korzyści, które mają pozytywny wpływ na cały proces produkcyjny. Najistotniejszą zaletą z punktu widzenia ekonomii jest zwiększenie wydajności pracy, eliminacja błędów i pomyłek ludzkich oraz optymalizacja kosztów produkcji. Z punktu widzenia pracownika natomiast, praca robotów daje możliwość przejęcia najcięższych, monotonnych oraz skomplikowanych zadań, wspierając konkretne stanowiska produkcyjne. Automatyzacja zwiększa również ergonomię pracy oraz wpływa na ochronę zdrowia robotników, ponieważ maszyny są w stanie zastąpić człowieka w trudnych i szkodliwych warunkach. Stabilna oraz powtarzalna realizacja zadań staje się więc bardziej osiągalna, co skutkuje dodatkowo większą precyzją wykonywania konkretnych czynności.